En skärva till landsbygden

Så här mycket satsar regeringen extra på järnvägsunderhåll 2015-2018 (utöver anslag enligt nationell plan). Prioriteringen är tydlig, och också klart uttalad. Storstäder och centrala stråk går före.

Hur det kommer att se ut framöver är mer oklart. 40 nya miljarder till järnvägsunderhåll har tillförts åren 2018-2029. Formuleringen från tidigare infrastrukturpropositioner om att centrala stråk ska prioriteras finns inte med i den nya propositionen. När jag frågar Mats Bellinder på regeringskansliet ger han inget tydligt svar. Månne något mer ska sippra ner till förfallna landsbygdsjärnvägar framöver?

Trafikverket: En annan viktig orsak till det allmänt dåliga tillståndet (på det lågtrafikerade järnvägsnätet)är att dessa bandelar systematiskt har prioriterats ned till förmån för mer högtrafikerade banor genom åren. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *