Satsningar på väg och järnväg – så här ser det ut under 2000-talet

Väg och järnväg under 15 år

Sedan 2002 har infrastruktursatsningarna fördelat sig så här mellan väg och järnväg och mellan investeringar och underhåll (mnkr i löpande priser):

Förhållandet mellan väg- och järnvägssatsningar har förändrats radikalt på 15 år. År 2002 kostade vägunderhållet dubbelt så mycket som järnvägsunderhållet, i dag ligger de på samma nivå. Järnvägssatsningarna har under lång tid legat på låga nivåer, därav den omtalade underhållsskulden.

Diagrammet visar Trafikverkets och tidigare verks hela verksamhetsvolymer, det vill säga både anslag och övrig finansiering (lån och avgifter). För underhåll är även drift inräknat. För järnvägsunderhåll var summan som i praktiken användes till underhåll ute i spåren 7,1 miljarder 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *